linje

 

Internet-Based Assessment 2002 - 2004

Umeå University

linje


Seminarier

Kompetensutveckling är centralt för en framgångsrik implementering av internetbaserad examination.

Särskilt viktigt är det att lärarna

 • förstår de pedagogiska konsekvenserna av examinationen,

 • har grundläggande kunskaper i testeori,

 • är trygga vid fråge- och provgenerering

 • har väl övervägt hur examinationsformen ska integreras med redan existerande examinationsformer.

Teman

 1. Introduktion till området internetbaserad examination
  Vilka motiv finns för att använda den nya tekniken? Vad bör man tänka på vid val av teknik och mjukvara? Att välja rätt mjukvara kan vara avgörande för en framgångsrik implementering. En fallstudie presenteras.

 2. Testteori
  Uppgiftsanalys samt reliabilitet och validitet är centrala begrepp vid genomförande av olika mätningar. Momentet fokuserar på olika typer av mätningar och begrepp inom det testteoretiska fältet.

 3. Frågekonstruktion
  Vad bör man tänka på vid konstruktion och design av frågor och prov. Hur ska rättning och poängsättning ske?

 4. Framtiden - Examination som kontroll eller stöd för lärande?
  Vid implementering av ny teknik vid examination är det centralt att börja med frågor av pedagogisk karaktär och inte med tekniken. Deltagarna delger varandra egna exempel/problem/möjligheter från den egna praktiken.

Målgrupper

Institutioner och lärare.

Syfte

Att introducera användning av ny teknik vid examination för att:

 • öka examinationsfrekvensen
 • vidga variationen av kunskap som examineras
 • öka feedbacken till studerande och lärare
 • öka variationen av examinationsmetoder
 • öka objektiviteten och konsistensen
 • minska rättningsbördan
 • bidra till administrativ effektivitet

Mål

Att deltagarna efter genomförd kompetensutveckling ska ha förvärvat grundläggande kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna implementera internetbaserad examination vid den egna institutionen.

Omfattning

Fem av varandra oberoende seminarier och workshops.

Tid och plats

Efter överenskommelse.

Kostnad

Efter överenskommelse.

Ansvarig

Bertil Roos

Information och anmälan

För information och anmälan e-mail.