linje

 

Internet-Based Assessment

Seminars

linje


 

 

Medicinsk-odontologisk fakultet , Umeå universitet, 2002-03-26

Umeå Forum, 2002-06-17

Universitetspedagogiskt centrum (UPC) , Umeå universitet, 2002-09-30

Lunchseminarium, Umeå universitet, 2003 -02-26

Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå universitet, 2003-03-27

Institutionen för Interaktiva medier och lärande, Umeå universitet, 2003-04-10

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 2003-04-16

Umeå universitet, 2003-05-13

Learning Center, Gävle högskola, 2003-05-20 (NetMeeting)