linje

 

Internet-Based Assessment 2002 - 2004

Umeå University

linje


Workshop

Steg 3 (av 3)

Innehåll

Steg 3 är en problemorienterad workshop där bland annat frågor om publicering av test behandlas.

Olika rapportfunktioner och hur test bör konstrueras för att data ska presenteras på önskat sätt.

Olika gränssnitt berörs, samt hur man kan använda grafik som svarsalternativ.

Då problem kan uppstå vid arbete med frågekonstruktion och webbpublicering finns ett forum för författare
där olika problem, ideér och förslag kan dryftas. En demonstration av detta forum och hur det används kommer att ske.

Målgrupper

Lärare inom samtliga vetenskapsområden.

Syfte

Att ge fortsatta färdigheter i ett verktyg för internetbaserad examination.

Mål

Att deltagarna efter genomför workshop ska kunna konstruera mer avancerade frågor och feedback samt sammanställa, publicera och schemalägga ett prov med hjälp av ett verktyg för internetbaserad examination.

Förkunskaper

Workshop (steg 1 och 2) alternativt motsvarande kunskaper.

Omfattning

1/2 dag

Tid och plats

Efter överenskommelse.

Kostnad

Efter överenskommelse.

Ansvarig

Bertil Roos

Information och anmälan

För information och anmälan e-mail.